حق مسلم ما

خرداد ۰۳، ۱۳۸۸

تحریم انتخابات


برخی از لینکهای افشا گرایانه ، تحلیلی ، طنز و تحریمی در همین رابطه در همین وبلاگ
در تعرفه انتخاباتی من مینویسم س ... تو چه خواهی نوشت ؟
سیکل شل کن سفت کن انتخابات و جوانان کم تجربه !
.
.