حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۸

میرحسین موسوی رئیس جمهور آینده ایران شد

اگر قبول کنیم سید علی اهل سیاست است قطعا محمود میرود و میرحسین جای او می نشیند
.
آش کشک خاله مردم ایران


1- رهبری میداند با حذف اعلمی و شعله سعدی بر آرای میرحسین ومهدی اضافه میشود . اگر او حامی محمود است باید با تائید صلاحیت اکبر و قاسم آرای آذری های شمال غرب و فارسهای جنوب را از مهدی و میرحسین میگرفت و بعبارتی با شکسته شدن آرای میرحسین و مهدی باعث میشد محمود با همان 7 میلیون رای ( سپاهیان - مستضعفین - عوام الناس - کارتنخوابان - فقرا و محرومان ) بدون تقلب در جایگاه نخست باشد .رهبری میداند کسی که بخواهد رای دهد و نتواند به قاسم یا اکبر رای دهد حتما به مهدی یا میرحسین رای میدهد .


2- رهبری میداند و تجربه گذشته را بیاد دارد که هروقت از کسی حمایت کرده مردم از لج او به دیگری رای داده اند . رهبری از محبوبیت خودش کاملا واقف است , او میداند که مردم دوستش ندارند . آنقدر در کردستان برای محمود مثلا تبلیغ ( ضد تبلیغ) کرد که بچه ها هم فهمیدند .او ملا است و روحیات ایرانی ها را خوب میشناسد .


3- با تائید اکبر و قاسم علاوه بر اینکه ژست دموکراسی و آزادی میگرفت ، عملا به محمود کمک کرده بود و درضمن دل مردمان آذری و فارسان جنوبی را هم بدست می آورد و از طرفی به سلامت انتخاباتش افتخار میکرد و نیاز به تقلب نداشت .


4- زمانیکه خاتمی گفت می آیم رهبری میرحسین را تکلیف کرد تا به میدان آید و بساط محمد را بر هم زند . میرحسین یک اصولگرای تندرو مثل محمود است با این تفاوت که هفته ای یکبار حمام میرود و ماهی یکبار آرایشگاه . میرحسین میتواند عین محمود و حتی بهتر از او ریاست دفتر رهبری را عهده دار گردد .میرحسین سالها نخست وزیر همین سید علی بوده .


5- شعارها و حرفهای میرحسین را ببینید . چرا یک حرف دوا درمون یا یک شعار تند ( مثل کروبی ) از او نمی شنویم . چرا میرحسین اینقدر آرام و نرم و با مظلوم نمایی در.... با لباس اصلاحات به میدان آمده .


6- اصولگرایان و تند روها چه کسی را داشتند که به میدان نیاوردند ؟ هیچکس . بهترین گزینه آنها میرحسین بود .


7- چرا کیهان و ضرغامی و موتلفه ای ها و لباس شخصی ها و طرفداران سید علی بیشتر به مهدی می تازند وولش نمی کنند حال آنکه به گونه ای به میرحسن می تازند که محبوب تر شود .میدانند مهدی آخوند است اقبالی ندارد و احتمال انتخاب شدنش کمتر از ده درصد است .میدانند که مردم ایران آخوند زده شده اند .


8- خاتمی که خودش را پدر خوانده اصلاحات و بابابزرگ رفرم و پدر تغییرات بنیادی و مادر گفتگوی سبز و شفاف می دانست ، بعد از 8 سال گفت من تدارکاتچی بودم ، حالا از میرحسین با آن گذشته آغشته به خون چه توقعی دارید . خاتمی البته خاتمی است تا زمانیکه حکومت دیکتاتوری آخوندی باشد .
9- همه این سیاه بازی ها جنگ زرگری است . احمدی نژاد قطعا میرود و میرحسین جای او می نشیند .در این میان این مردم سرگردان ایران هستند که بازی داده شده اند .این ملت کی بیدار خواهد شد معلوم نیست .شرکت پر شور مردم در انتخابات یعنی مشروعیت دادن به نظام ولایت مطلقه فقیه با توجه به سیکل شل کن سفت کن انتخابات و جوانان کم تجربه !

10- با نزدیک شدن به روز انتخابات یعنی 22 خرداد کروبی به نفع میرحسین و رضایی به نفع احمدی نژاد عرصه را برای انتخاب میرحسین موسوی فراهم خواهند آورد . و مردم هیجانی که تنها در یک بازی شرکت کرده اند با رای دادن به میرحسین به عشق فرار از چنگال محمود عملا به خامنه ای و حکومت اومشروعیت خواهند داد .

خدایا کی شود این خلق خسته

با این رای دادن های چشم بسته
.........................................................
بعید است سید علی با اینهمه سال در قدرت بودن با اینگونه رفتار محمود را رئیس کند . که در آنصورت باید گفت سید علی واقعا دیوانه است که راه آسان و سهل را بر راه سخت ترجیح میدهد .
اکبر = اکبر اعلمی @ مهدی = حجت الاسلام مهدی کروبی@ قاسم = قاسم شعله سعدی@ میرحسین = میرحسین موسوی @ محسن = محسن رضایی ( چرخ 5 درشکه )

30 اردیبهشت 88 به قلم دختر 16 ساله هسته ای
همه میدانند ما به چه کسی رای خواهیم داد .

.

.