حق مسلم ما

تیر ۰۴، ۱۳۹۰

روز 18 تیر روز اتحاد و تجمع مردم ایران برای آزادی موسوی و کروبی !

از حالا اطلاع رسانی کنیم
همت کنیم , با هم باشیم و موسوی و کروبی را آزاد کنیم
با تجمع میلیونی می توانیم در 18 تیر 90 میرحسین و مهدی را آزاد کنیممیرحسین موسوی بسیار هنرمندانه و زیرکانه از ما خواسته تا او را آزاد کنیم , به این عکس دقت کنید
میر حسین موسوی با انتشار این عکس از ما خواسته تا او را از زندان خانگی آزاد کنیم
18 تیر 90 فرصت مناسبی است برای آزادی موسوی و کروبی از حصر خانگی
آگاه باشیم و بدانیم که هرگز به ترسویان آزادی نمی رسد
ما بیشماریم , ما می توانیم
موسوی و کروبی خودشان زنده هستند و نیازی به قیم و وکیل ندارند , آنها که خودشان را وکیل و مشاور و قیم موسوی و کروبی میدانند در اروپا و آمریکا مکدونالد می خورند و با خامنه ای برو بیا دارند
باز هم می گویم به این عکس و نوشته های آن توجه کنید ! اگر این عکس توسط موسوی گرفته شده معنایش چیست ؟
مگر ما نگفتیم اگر رژیم آنها را بگیرد چنین و چنان می کنیم
مگر ما نمی گوئیم بی شمار هستیم
18 تیر 1390 با حضور پر رنگ خودمان درهای زندان موسوی را بشکنیم
ما می توانیم
ما می توانیم