حق مسلم ما

خرداد ۲۳، ۱۳۹۰

بیایید مرا نجات بدهید


این روزها در همه جا این عکس را می بینیم و میگویند این عکس توسط میرحسین موسوی در 25 بهمن گذشته گرفته شده است , اضافه میکنند که می خواسته به جمع معترضان بپیوندد اما کوچه او را با ماشین و پاسدار و رمال و ... مسدود گرده اند و او نتوانسته است .

اما من میگویم معنی این عکس چیز دیگری است . میر حسین موسوی خواسته با گرفتن این عکس چیز دیگری بگوید . این عکس جدید است ( 25 بهمن هوا ابری و شب قبلش بارانی بود , بعلاوه در بهمن ماه درختان برگ سبز روشن ندارند )
میر حسین موسوی این عکس را جدیدا گرفته است و معنی آن این است " بیائید و مرا نجات بدهید " میر حسین با ارسال این عکس تمام مردم سبز ایران را به تجمع فراخوانده است .
کوچه خالی از انسان , میر حسین میگوید کجائید ای مردم سبز کجاهستید ای طرفداران من . او با ارسال این عکس میگوید . چرا مرا تنها گذاشته اید ؟ چرا ؟

حق با میرحسین موسوی است , قبل از دستگیری او گفتیم اگر او را بگیرند چنین و چنان میکنیم و تهران را دو تهران میکنیم و... اما...
آیا وقت آن نیست که با حضور میلیونی خود در 25 و 26 خرداد او را از زندان اختر آزاد کنیم ؟