حق مسلم ما

آذر ۲۳، ۱۳۸۹

کمپین یک میلیون گزارش به فیفا در حمایت از عادل فردوسی پوراز مهمترین ارکان فیفا " عدم دخالت دولتها در کار ورزشی فدراسیونهای فوتبال است "
محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران هفته گذشته، پس از نشست هیئت دولت در اراک با اعلام اینکه یكی از مصوبات جلسه، انتقال تیم فوتبال نفت تهران به استان مركزی بوده است، بار دیگر بر دخالت دولت در حوزه فوتبال کشور صحه گذاشت. آقای رحیمی در حالی از انتقال این تیم به استان مرکزی خبر داده است که پیش از این و در سال ۱۳۸۲ نیز تیم دسته اولی پارت‌سازان مشهد با نفوذ سیاسی علی نظری، نماینده وقت اراک در مجلس شورای اسلامی و موافقت محسن مهرعلیزاده، رئیس سازمان تربیت بدنی، به استان مرکزی اراک منتقل شد .
تیم فوتبال پاس به همدان منتقل شد بدستور رئیس جمهوری
تیم پیکان تهران به قزوین رفت به فرمان رئیس جمهوری
تیم صبا باطری تهران به قم رفت با دخالت رئیس جمهوری
و حالا
تیم نفت تهران با دخالت رسمی شخص محمود احمدی نژاد عازم اراک است .
به فیفا گزارش کنید
به فیفا
بفرستید
بریده روزنامه های ورزشی که در ان به دخالت محمود اشاره شده .
نامه و گزارش از اینکه محمود یعنی رئیس دولت در امور جاری فدراسیون فوتبال دخالت کرده است و تیم تهرانی را به اراک فرستاده .
قسمتهایی از برنامه نود که در ان فردوسی پور با نماینده پاچه خوار مجلس حرف میزند .
و هر مدرک دیگری که دارید .

FIFA-Strasse 20,
P.O. Box 8044 Zurich, Switzerland
به فیفا زنگ بزنید و پیام بگذارید یا فکس بفرستید .
Tel : +41-(0)43 222 7777,
Fax : +41-(0)43 222 7878.
اطلاعات بیشتر برای ارتباط با فیفا از اینجا دریافت کنید .یا از اینجا که وبسایت اصلی فیفا است .
به هر زبانی که میخواهید گزارش کنید فقط کوتاه باشد .
همه ما سبز ها باید به محمود و دارودسته کودتاچی اش نشان دهیم که حق ندارد در مسائل ورزشی فدراسیون فوتبال دخالت کند . پوز همه نمایندگان پاچه خوار را خاکمال کنیم .فوتبال قانون دارد و زمین چمن چاله میدان نیست .
ما سبز هستیم و سبز میمانیم به سبزی چمن فوتبال
همین حالا گزارش کنید و این لینک را برای دوستان خود بفرستید
کمپین یک میلیون گزارش به فیفا

بعد از اجرای برنامه دو شب قبل نود . عادل فردوسی پور شدیدا تحت فشار وزارت اطلاعات و دولتمردان کودتا چی است . نباید او را تنها بگذاریم . عادل فردوسی پور فاتحه خواند بر هیکل محمود و دارودسته اش .
به فیفا گزارش کنیم تخلفات دولت مهرورز محمود سیزده را .