حق مسلم ما

دی ۱۸، ۱۳۸۸

واکنش عجیب محمود به اتمام حجت سید علی آقا

به نقل از خبرگزاری فالس شب گذشته در بیت سید علی آقا و در جوار منقر آتش سخنانی تند بین پدر( سید علی ) و پسر( محمود ) رد و بدل گردید که موجب کدورت خاطر سپاهیان حاضر در جلسه شد .
سید علی : ای محمود بدان و آگاه باش که همانا من تو را رئیس جمهور کردم . و بر ما پوشیده نیست آنچه در چند ماه گذشته اتفاق افتاده است . ای محمود که به ما ایمان اوردی ، اگر در 22 بهمن پیش رو باز هم مردم ایران در خیابان بر علیه حکومت و تاج و تخت ما شعار دهند ، تو را عزل خواهیم کرد که تاج و تختمان به سلامت باشد . ای محمود از برای جایگزینی تو حاج علی و حاج محمد باقر را آماده کرده ایم .
ای محمود
گفتی ابزار ترور از چین بخریم ، گفتم بخر
گفتی کارشناس و مشاور روس برای حذف مردم استخدام کنم ، گفتم بکن
گفتی از چاقو کشان بیت ، ذوب شدگان در ولایت و دستمال کشان دولت بهره ببرم ، گفتم ببر
گفتی از زنان حرمسرا برای بدنامی سبزها استفاده ابزاری کنم ، گفتم بکن
گفتی باشرکت چی توز و ساندیس قرار دادکنم و جمعیت کودکستانی به خیابان آورم ، گفتم بیار
گفتی عزاداران حسینی را به خون کشم و از مردم زهر چشم بگیرم ، گفتم بگیر
گفتی پارازیت ول کنم و امواج VOA وBBC و... را خراب کنم ، گفتم ول کن
گفتی در زندان تجاوز کنم و کهریزکی کنم و اوینی کنم و... که مردم نگذارند بچه هایشان به خیابان آیند ، گفتم علی یارت
گفتی بزنم خواهرزاده طرف را بکشم که بترسند و خاموش شوند ، گفتم بکش
گفتی بفرستم برن قزوین کله مهدی را ببرند و بیاورند تا همه خفه شوند ، گفتم بفرست
گفتی ...... گفتم به چشم
حالا من میگویم ای محمود بدان و آگاه باش که اگر پایه های سلطنت ما در 22 بهمن88 باز هم تکان بخورد به واسطه حضور مردم در خیابان آنوقت باید آماده باشی که تو را چون اسماعیل در راه خدا قربانی کنم .


بنا بر اخبار واصله در پایان این دیدار بسیار بافورها شکست و بسیار زغالها خاکستر شد
.
.
صفحات پر بیننده در همین وبلاگ
.
.