حق مسلم ما

دی ۱۲، ۱۳۸۸

در رفراندم ملی ایرانیان شرکت کنیم

اگر در ایران رفراندوم آزاد برگزار شود و مطمئن باشید که در آن عوامل اسلامی دخالت ندارند تا تقلب کنند . و فقط مجاز باشید به یکی از گزینه های انتخابی رای بدهید کدام گزینه را انتخاب خواهید کرد و چرا ؟
بعد از رای دادن شما نتایج کلی راخواهید دید . آغاز رای گیری 13 /10/1388

نتایج نظر سنجی استعمارگر را ببینید (چندی قبل در همین وبلاگ برگزار شد )
.
.
.
.
.