حق مسلم ما

دی ۱۶، ۱۳۸۸

دخترزشت ، محارب شد . اعدامش کنید

آقای ولایت وقیح اسلامی ( سید علی شیرگی )
آقای قدرت غذائیه جمهوری اسلامی ایران ( صادق لالاجانی )
آقای رئیس محفل اسلامی ایران ( علی لاری جانی )
آقای رئیس جمعود جمهوری اسلامی ( محمود ا.ن )
آقای صپاه و آقای نیروی انتزامی
من اعتراف میکنم یک محارب اصیل و آماده اعدام هستم ، عکسم را ببین سبز است و از مرگ نمی ترسد
زن ایرانی از هیچ دیکتاتوری نمی ترسد
کجاست آن طناب دار و آن چارپایه جوبی ، کجاست محراب من ، کجاست آن مزدور درباری
که چار پایه را از زیر پاهایم بکشد
من محاربم و به اصل ولایت فقیه و اصل جمهوری اسلامی اعتقاد ندارم
من سبزم و شعارم مرگ بر دیکتاتور است

بشتابید که تا دیر نشده مادرم و پدرم و همه مردم ایران منتظرند تن بیجان مرا بر دار اسلامی ببینند . افتخار من محارب بودن من است . من بعنوان یک زن ایرانی به هیچکدام از اصول ولایت فقیه التزام ندارم و آنرا ولایت مطلقه وقیح میدانم . در 22 بهمن 88 باز هم به خیابان خواهم آمد و محارب خواهم شد . که محارب بودن افتخار هر ایرانی است .

مرگ بر خامنه ای

مرگ بر ولایت فقیه

مرگ بر مزدور بی سواد اسلامی

.

درهمین وبلاگ: آنها که برای اهدای خون به رهبرشان در صف ایستاده اند ، محترم اند
.

.