حق مسلم ما

مرداد ۱۴، ۱۳۹۶

عکسی شگفت انگیز از مراسم تحلیف دکترحسن روحانی


عکسی شگفت انگیز از مراسم ته لیف و تفخیذ دکترحسن روحانی توسط رهبر معظم , این عکس توسط سعید طوسی ( قاری قرآن رهبر )  گرفته شده است
در روایات آمده است که سعید گندم نژاد طوسی در همین محل تفخیذ و تنفیذ میشود