حق مسلم ما

مرداد ۱۱، ۱۳۹۶

تلگرام صد در صد نا امن است

بدون تردید پاول دوروف، مدیر تلگرام (شرکت روسی بریتانیایی) در قبال دریافت مبلغی پول از جمهوری اسلامی با انتقال سرورهایش به تهران موافقت کرده است . اما چون نمی خواهد بیش از 40 میلیون کاربر ایرانی را از دست بدهد ضد و نقیض حرف میزند و دروغ میگوید .
با ارسال عکس زیر به دوستانتان , آنها را آگاه و حربه جمهوری اسلامی را خنثی کنیم , خروج از تلگرام مشت محکمی به دهان رژیم دیکتاتوری اسلامی است . رسانه ما هستیم .