حق مسلم ما

مرداد ۱۷، ۱۳۹۶

" ممد دیش " خطرناکترین وزیر پیشنهادی حسن روحانی است

معاون تحمیلی به محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت است. وی توسط حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به مجلس پیشنهاد شد. او پیشتر از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معاون فنی وزارت اطلاعات بوده است. ارتباط او با بیت رهبری چند ده ساله است . در دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) معروف و مشهور به ممد دیش بود