حق مسلم ما

فروردین ۱۹، ۱۳۹۶

تروریست دیروز استکهلم هم مسلمان است !

خانه تولید تروریستهای اسلامی کجاست ؟

یک دستگاه کامیون روز جمعه در مرکز شهر استکهلم پایتخت سوئد با عبور از پیاده رو با ساختمان یک فروشگاه برخورد کرد، تروریست  که با کامیون از روی مردم بدبخت رد شد و 5 نفر را کشت و 12 نفر رو به شدت مجروح کرد هم مسلمانی دیگر بود که کشور سوئد بهش پناه داده بود: به گزارش روزنامه سوئدی افتونبلادت فرد متهم یک شهروند مسلمان ازبکی ۳۹ ساله است که دارای ۴ فرزند است و در کشور سوئد مقیم است.
تا خانه شیطان هست , تروریست هم هست !!!!