حق مسلم ما

فروردین ۱۷، ۱۳۹۶

الاغ , میمون یا گاو , شما انتخاب میکنید

انتخاب بین بدترین و کثیف ترین