حق مسلم ما

فروردین ۱۹، ۱۳۹۶

در مخالفت با سید علی خامنه ای بهتر است در انتخابات به نماینده گروه جماع رای دهیم !

ابراهیم رئیسی قاتل است و آدمکش است و در گروه مرگ بوده اما حسن روحانی بچه پیامبر است و پور محمدی نوه امام زمان است و پاک پاک است . برای سلطان علی خامنه ای مهم این است که مردم بیایند پای صندوق رای و شلوغ شود و خبرگزاری ها عکسها و فیلم ها از تجمع مردم مخابره کنند و مشروعیت نظام برای چهار سال بعدش تثبیت شود .جمنا همان جماع است و معنایش این است که اگر به روحانی رای ندهید ما می آیم تا ... هدفمند بکنیم . پس به حسن آقا رئیس دفتر خامنه ای رای بدهید .سناریویی برای داغ کردن تنور انتخابات

صفی که برای رای گیری ایجاد میشه برای اعتبار بین المللی این رژیم و نشان دادن دموکراسی دروغین به دنیا استفاده میشه وگرنه رای مردم در ایران از پشکل گوسفند هم بی ارزشتر و بی تاثیرتره...اگر سپاه و خامنه ای به امثال روحانی و خاتمی تدارکاتچی در آن مقاطع نیاز نداشتند هیچوقت اسم آنها از صندوق رای در نمی آمد انتخاباتی که از مجری و ناظر گرفته تا داور و قاضی اون همگی عملا شورای نگهبانه فقط یک طنز تلخه ...