حق مسلم ما

آبان ۰۲، ۱۳۹۵

محسنی اژه‌ای: برای سعید طوسی قرار منع تعقیب صادر شده است


به نقل از رادیو فردا سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که برای سعید طوسی، از قاریان معروف قرآن که به «سوءاستفاده جنسی» از شاگردانش متهم شده، «در مسئله و شکایت اعمال منافی عفت، حکم قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است.»
به نظر شما چه دلیلی میتواند داشته باشد قرار منع تعقیب سعید طوسی , چه کسی از این عمل شنیع استفاده میکند ؟

وی گفته «دربارهٔ موارد سوء اخلاقی قانوناً و شرعاً امکان ریز شدن نیست. هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده و ضابط و یا دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیم به دادگاهی برود که با چند قاضی رسیدگی می‌کند.» به گفته محسنی اژه‌ای «افشای این موارد خیلی بیشتر به ضرر شاکی است تا متهم و گاهی موجب اشاعه فحشاء می‌شود.»