حق مسلم ما

آبان ۰۵، ۱۳۹۵

هفت آبان روز ملی کوروش مبارکباد

بدنم را بدون تابوت و مومیایی به خاک بسپارید تا اجزای بدنم ذرات خاک ایران را تشکیل دهد