حق مسلم ما

مهر ۳۰، ۱۳۹۵

مشاهیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید , مشاهیر علمی , فرهنگی , هنری , اقتصادی , سیاسی , نظامی , مذهبی و قضائی معاصر ایران را می بینید ! به ادوار تاریخی در حکومتهای پهلوی , قاجار , زندیه و... با دقت نگاه کنید , در کدام دوران ایران این همه به وجود مشاهیرش مفتخر بوده است . فکر نمی کنید اینهمه افتخار آفرینی در داخل و خارج کشور ثمرات حکومت اسلامی است ؟ اسلام اینقدر پر بار است که اگه بیست سال دیگر بر ایران حاکم باشد مشاهیرمان هزار برابر خواهد شد . زنده باد اسلام بر قرار باد پرچم سیاه اسلامی .