حق مسلم ما

آذر ۲۹، ۱۳۹۴

آنچه خمینی و سایر اسلامیون امام زمانی با مردم ایران کردند ( فیلم مستند )

فیلم مستند " آنها که گفتند نه " فیلمی است از دادگاهی که تریبونال بین المل برگزار کرده و شاهدان در این دادگاه که اکثرا زندانیان دهه 60 بوده اند مفصل به جنایاتی می پردازند که جانشینان حضرت محمد به آنها روا داشته اند .
تمام این جنایات و شکنجه ها به دستور آیت الله سید روح الله خمینی  ( 3 ص ) در زمان ریاست جمهوری آلت الله سید علی حسینی خامنه ای ( ع ) اتفاق افتاده است .
جانشینان پیامبر اسلام با مردم ایران آن کردند که امروز داعش با ایزدی ها و مسیحیان میکند .