حق مسلم ما

تیر ۱۴، ۱۳۹۴

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت ارشاد استعفا کرد


پيروز ارجمند، مديرکل دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، يکشنبه ۱۴ تير، از سمت خود استعفا کرده است.
استعفای مديرکل دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از جنجال‌هايی صورت گرفته که به دنبال لغو تعدادی کنسرت موسيقی در نواحی مختلف ايران، بر پا شد.
بدون تردید آقای ارجمند بهترین تصمیم را گرفته است چرا که  در کشوری که قانون , مجلس , خواست و اراده ملت و نهایتا  دولت یعنی کشک همان بهتر که این گونه پستها در اختیار ارباب عمائم قرار گیرد .
وقتی فتوای یک اخوند 120 ساله آلزایمری مبنای اداره کشور قرار گیرد و تمام عهدنامه های بین المللی و قوانین داخلی کشور را زیر پا بگذارد و نمایند رسمی و قانونی دولت بگوید به خواست و نظر مراجع عمل می کنیم نه به قوانین داخلی و بین المللی , همان بهتر که بخش موسیقی ارشاد اسلامی تعطیل یا توسط مراجع عظام اداره شود .
اسلام را چه به موسیقی , اصلا اسلام ربطی به موسیقی و هنر ندارد . پیامبر اسلام جز جنگیدن و صیغه کردن و مسجد ساختن کار دیگری هم کرده ... حدیث موسیقی هم داریم یا نه ؟ علی ویولن زن بوده یا باقر گیتار میزده که باید در حکومت اسلامی دپارتمان موسیقی باشد ؟