حق مسلم ما

تیر ۱۳، ۱۳۹۴

آیا مراجع عظام و نظراتشان در تمام زمینه ها محترم است

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی گفته است با وجود اینکه دولت زمینه ورود زنان به ورزشگاه‌ها را فراهم کرده بود، با ورود مراجع تقلید شیعه به مساله، دولت از پیگیری این مساله منصرف شد.
از این بیانات میشود نتیجه گرفت که :
1- به احترام مراجع زنان به ورزشگاهها نروند .
2- مراجع اعظام با گسترش ایدز و هپاتیت و سایر بیماریهای خطر ناک موافق هستند که هیچ اقدام موثری صورت نمی گیرد و دولت بسیاری از آنها را لاپوشانی میکند .
3- مراجع با اسید پاشی به زنان موافق هستند که حکومت اسلامی هیچگونه رفتار موثری از خود نشان نمی دهد .
4- مراجع بزرگ اعظام با گسترش مواد مخدر و اشاعه مشربات الکلی روسی و اعتیاد جوانان به انواع افیونها موافق هستند که در حکومت امام زمان مدت زمان دسترسی به آنها کمتر از 15 دقیقه است .
5- مراجع با اختلاس , دزدی و غارت بیت المال موافق هستند که در این زمینه احترامشان در دیدگاه حکومت عدل علی دیده گرفته میشود .
6- مراجع بزرگ شیعه با توسعه فحشا و گسترش روزپی خانه ها موافق هستند که روزانه دهها فاحشه خانه مخفی در نقاط مختلف ایران بطور زیر زمینی افتتاح میشوند و حکومت امام حسینی به احترام مراجع از کنار انها میگذرد .
7- مراجع با واردات غیر مجاز از صدها اسکله غیر مجاز موافق هستند که دولت به احترام انها از پیگیری آن پروندهها منصرف میشود .
8- مراجع با سواد اموزی مخالف هستند که هر ساله صدها کودک دبستانی ( اکثرا روستایی ) دچار سوانح قابل پیشگیری میشوند و دولت ائمه اطهار به احترام نظر آنها هیچگونه اقدام مثبتی انجام نمی دهد .
9- مراجع با اشتغال خانم ها مخالف هستند که نظراتشان دقیقا در همه جا اجرا و تبین میشود .
10-...
11-...
12-...
1000 - مراجع با فیلترینگ اینترنت و پخش پارازیت سرطان زا روی امواج رادیو و تلویزیون و همچنین با حضور زنان در ورزشگاهها موافق هستند و دولت اسلامی ایران در این زمینه واقعا فروگذار نکرده است . دست دولتمردان درد نکند .