حق مسلم ما

تیر ۱۲، ۱۳۹۴

آخرین التیماتوم باراک اوباما به سید علی خامنه ای در خصوص توافق هسته ای

بعد از تمدید یک هفته ای مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 باراک حسین اوباما آخرین پیام فوق محرمانه اش را برای ولی امر مسلمین جهان از طریق سلطان نشین عمان ارسال کرد . در این پیام سری حاج حسین اوباما با صراحت تمام نوشته است " جام زهر خالته بخوری پاته نخوری پاته " وی تاکید کرده همانطور که روح الله را جام دادیم تو نیز مجبور به خوردن جام هستی .