حق مسلم ما

فروردین ۱۷، ۱۳۹۴

شادیهای تلخ مردم ایران

سال هزار و 357 انقلاب شد , ما که نبودیم اما میگن مردم در 22 بهمن اون سال شادیها کردند به امید بهبود شرایط زندگی که نگو و نپرس !
بعد جنگ میشه و بعد از کشته شدن هزاران هزار جوان ایرانی بالاخره در تابستان 67  بنیانگذار اسلامی جام زهر را مینوشد و قطنامه 598 را می پذیرد , ما خیلی بچه بودیم اما یادمونه که همه بزرگترها شادیها کردند در آرزوی بهتر شدن وضعیت زندگی !
حدود یک دهه گذشت .....
درسال 1374 بعد از یک دوران طولانی اختناق جناب سید محمد حاتمی رئیس جمهور شد و همه ما شادی کردیم به امید بهبود وضع زندگی !
بی عرضگی سید محمد را دیدیم و بعد از هشت سال سر خرده از همه چیز در انتصابات شرکت نکردیم و بالاخره محمود 13 شد رئیس الوزرا , نفت 140 دلاری فروخت و شعارش حمایت از مستضعفین بود که نتیجه هشت سال حکومتش شد بابک زنجانی و خاوری و مه آفرید و برادران لاریجانی و...
از آنجا که ایران سرزمین خوشباوران است اینبار در انتصابات شرکت کردیم و با رای دادن  کلید بد را از گازانبر بدتر انتخاب کردیم , چه شادیها که نکردیم و چه روحانی مچکریم که نگفتیم و ....
نتیجه این همه شادی در این 37 سال گذشته چه بوده ؟
واقعا نتیجه این شادیها چه بوده ؟
چه چیری عوض شده ؟ واقعا چه شده ؟ کجای زندگیمان بهتر شده ؟
حالا ظریفشون رفته ژنو و گفته هر چه شما میگی جناب کدخدا ! باز شادی کردیم و میکنیم و امیدواریم که وضع زندگیمون بهتر بشه .... واقعا ایران سرزمین خوش باوران است ......
در ایران تا بود ملا و مفتی .... به روز بدتر از این هم بیفتی 
شادی نکن هموطن ! مشکل از اسلام است , مشکل ما ملا و مفتی است .