حق مسلم ما

فروردین ۲۹، ۱۳۹۴

مرغ سحر را کباب کرد ؟

اسلام اسلام است و اسلام خوب و بد نداریم .از طالبان افغانستان و بوکوحرام نیجریه تا داعش عراق و جمهوری اسلامی ایران از مجاهدین خلق تا حکومت پادشاهی سعودی همه و همه مسلمان هستند و اسلام اسلام است . این مسلمانان کاری جز کباب کردن مرغ سحر ندارند .