حق مسلم ما

فروردین ۱۳، ۱۳۹۴

سیزده بدر در آپارتمان

مشکلات اقتصادی , تورم افسار گسیخته , گرانی های کمر شکن ناشی از بی لیاقتی مسئولان نظام مقدس اسلامی ( که البته همه آنها را به حساب غرب و تحریم ها می اندازند ) باعث شده که مردم سیزده بدر مصنوعی در داخل آپارتمانهای چهل متری شان برگزار کنند . امثال شل کن سفت کن مذاکرات بی خاصیت این روزها در لوزان سوئیس از دیگر عوامل موثر در برگزاری اینگونه سیزده بدرها داشته است , همه منتظر بودند که دود سفید یا سیاه چگونه از هتلی در لوزان منتشر خواهد شد  .این توافق نامه هیچ خاصیتی نخواهد داشت چون به تفاهم رسیده اند که در آیند به توافق برسند و این یعنی هیچ !