حق مسلم ما

فروردین ۱۳، ۱۳۹۴

بر سر «نکات کلیدی یک توافق» توافق کردیم

بر سر «نکات کلیدی یک توافق» توافق کردیم 
به زبان ساده یعنی بعد از 12 سال گفتگو توافق کردیم که در آینده توافق کنیم 
یعنی باز هم مردم دنیا کماکان سر کار هستند به مدت سه ماه دیگه
ظریف و موگرینی در کنفرانس خبری در پایان مذاکرات فشرده گفتند .
ایران .... خواهد کرد , خواهد شد
5+1 ..... خواهد کرد , خواهد شد 
یعنی اینها توافق کرده اند که در آینده به توافق برسند که یک کارهایی بکنند .
این بیانیه بیشتر به یک شیشه کشک خاله زهرا شبیه بود تا یک توافق نامه یا تفاهم نامه.
بعد از این کنفرانس مشترک ظریف رفت و دو دقیقه بعد آمد و کلی حرف زد که این سخنان مصرف داخلی دارد و یک سنت ارزش ندارد .
آنچه موکرینی و ظریف در کنفرانس خبری گفتند اعتبار دارد و آنها گفتند در آینده .... یعنی تا حالا هیچ !
خامنه ای گفته بود همه چیز باید همین اول تصویب شود نه در آینده ........
خلاصه اینکه همه سر کار هستند .