حق مسلم ما

مرداد ۱۶، ۱۳۸۸

افشین قطبی مهمان اولین برنامه نود در فصل جدید لیگ برتر خواهد بود


آیا افشین قطبی ، نان به نرخ روز خور است ؟
آیا افشین قطبی یک خائن است . به ملت ایران پشت کرده تا با محمود و دولت کودتا به چپاول ملت ایران مشغول شود ؟
چرا افشین قطبی باید در یک عملیات انتحاری در مراسم تنفیذ محمود و دولت کودتا شرکت کند ؟
آیا افشین قطبی فکر میکند هر آنچه در ایران بدست آورده حاصل لطف و تشکر ولایت وقیح است ؟ یا این ملت ایران بودند که او را افشین قطبی کردند ؟

از افشین قطبی حتما در استادیوم های ورزشی پذیرائی خواهیم کرد . همانگونه که قبلا از مایلی کهن تقدیر کرده بودیم .
افشین حیا کن ---- تیم ملی را رها کن

.

.