حق مسلم ما

خرداد ۳۰، ۱۳۸۸

خامنه ای

کاریکاتور از نیک آهنگ کوثر