حق مسلم ما

خرداد ۳۰، ۱۳۸۸

اعتصاب کنیم

میرحسین موسوی گفت اگر دستگیر یا کشته شدم توسط کودتاچیان (خامنه ای و احمدی نژاد و سپاه پاسداران) شما اعتصاب کنید .
فقط با اعتصاب سراسری موفق میشوید
موسوی گفت دولت کودتا حقیر است
روزها اعتصاب کنید و شب ها الله و اکبر بگوئید همین

مرگ بر خامنه ای و احمدی نژاد وطن فروش و رسوفیل

ضرغامی: مجریان تلویزیون و گویندگان خبر حق پوشیدن لباس سیاه و تیره ندارد .

خامنه ای قاتل" ندا " است

.