حق مسلم ما

خرداد ۳۰، ۱۳۸۸

ضرغامی: مجریان تلویزیون و گویندگان خبر حق پوشیدن لباس سیاه و تیره ندارد .


این روزها شاهد کشته شدن دهها جوان عدالتخواه در خیابانهای شهرهای بزرگ ایران هستیم
دولت کودتا به قدرت پوشالی بخش کوچکی ازسپاه پاسداران و نیروی انتظامی غیر مردمی
به سوی جوانان و همه مردم ایران آتش گشوده است و جواب اعتراضات مسالمت آمیز این
ملت را با گلوله سربی داده است.
متاسفانه شاهد آن هستیم که اکثر تلویزیونهای فارسی زبان برون مرزی از مجریانی استفاده
میکنند که با انواع لباسهای رنگی و شاد برنامه اجرا میکنند .
با کمال تاسف خیلی از تلویزیون های برون مرزی بدون توجه به آنچه در ایران میگذرد
به پخش آهنگ و ترانه های شاد مشغولند .
بدینوسیله از تمام مجریان خانم و آقا در تمام تلویزیونهای برون مرزی خواهانیم به منظور
همدردی با اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان داخل از لباس سیاه استفاده کنند .
دولت کودتا این روزها از مجریان و گویندگان اخبار خواسته است از رنگهای شاد
استفاده کنند و از پوشیدن رنگهای تیره خود داری کنند .
با پوشیدن لباس سیاه در برنامه های تلویزیونی از جنبش مردمی ایران حمایت کنیم .


.

.