حق مسلم ما

تیر ۰۴، ۱۳۸۸

میرحسین موسوی مرد بسیار بسیار بزرگی است


حتما این بخش از وبلاگم برای کسانی که مرتب به من سر میزنند جالب خواهد بود . بله قبل از انتخابات از تحریمی ها بودم ،حسابی از میرحسین بدم می آمد که بخشهایی از آنها را می توانید در اینجا ، اینجا،اینجا،اینجا و بسیاری از نوشته های سابق من ببینید .از نظر من میرحسین به معنای کو پن ، اعدام های سال شصت وهفت و ارعاب سالهای نخستین حکومت دیکتاتوری خمینی بود .

... انتخابات برگزار گردید و من رای نداده بودم اما حدس میزدم موسوی رئیس جمهور میشود . نتایج که اعلام شد کمی تعجب کردم ، اما با خودم گفتم پشت پرده گاو بندی و تبانی کرده اند . دو روز گذشت و دیدم مردم برای مطالبات بر حق خودشان به خیابان آمده اند و موسوی هم در بین آنها است ، باز هم گفتم سیاه بازی است و رژیم آخوندی از این کارها زیاد میکند . تا جمعه 7 روز قبل که خامنه ای نماز خواند ، گفتم فصل الخطاب بود و میرحسین سر جایش خواهد نشست و رفتار هاشمی رفسنجانی صحنه آرایی بوده است . اما حالا می بینم موسوی کوتاه نیامده هیچ که خیلی هم خوب جنبش سبز مردمی را هدایت میکند . شورای نگهبان هم مرتب در حال وقت خریدن است شاید که بتواند موسوی را مرعوب یا تطمیع کند ، که بعید است موسوی کوتاه بیاید .

همین که آقای میرحسین موسوی با جنبش سبز به رهبری خودش توانست به مردم ایران بفهماند که اگر بخواهند میتوانند و نباید از این غول کاغذی خامنه ای بترسند خودش بزرگترین کاری است که یک رهبر میتواند در دوران عمرش انجام دهد ،میرحسین موسوی مرد بسیار بسیار بزرگی است ، حتی اگر در گذشته هم کاری کرده بود به مصلحت نظام و ندیده گرفتن حق مردم با این رفتار خود اسمش را در کنار مصدق و امیرکبیر نوشت . واقعا که میرحسین موسوی مرد بسیار بسیار بزرگی است .
موسوی منشا و مبدا تحول عظیمی در ساختار سیاسی و احیای جامعه مدنی شده است ،که اگر چه در کوتاه مدت و روز شمار تقویم این جوی آب نتواند از سد سنگی بگذرد و به اهداف بزرگی برسد در گاه شمار ماهانه ودراز مدت تبدیل به رودخانه عظیمی خواهد شدکه هیچ سد آهنینی حتی به زور اسلحه نخواهد توانست جلو دارش باشد و دستاوردهای زیادی به همراه خواهد داشت .
جنبش سبز مدنی ایران در همین کوتاه مدت آنچنان بر افکار عمومی ایرانیان و مخصوصا اپوزیسیونهای مخالف رژیم و حتی آنهایی که بدتر از حکومت اسلامی اند تاثیر گذاشته که تقریبا همگی آنها به این اثر گذاری اعتراف دارند ، این جنبش و نهضت آنقدر محکم و استوار بوده که گوش و چشم تمام جهانیان را بر حقیقت وجودی مردم ایران و مطالبات به حق آنها گشوده است و بدنیا نشان داده که ایرانی ، ایرانی است و دولت زر و زور خامنه ای و دست پرورده اش احمدی نژاد چگونه با دیکتاتوری بر چنین مردم آزاده ای حکومت میکنند .
حال آیا نمی توانیم بگویم میرحسین موسوی مرد بسیار بسیار بزرگی است ؟
.
.