حق مسلم ما

مرداد ۰۷، ۱۳۹۳

اسرائیل و شرکا در غزه جنایت علیه بشریت میکنند

خاک بر سر سران فاسد کشورهای اسلامی تولید کننده نفت که با تروریستها دیزی خون میخورند