حق مسلم ما

مرداد ۰۷، ۱۳۹۳

گرگ که پیر شد , مسخره شغال میشود

شما برای این عکس چه ضرب المثلی پیشنهاد میکنید ؟