حق مسلم ما

مرداد ۰۴، ۱۳۹۳

یک تروریست را در آغوش بگیرید

در ویدیوی کوتاه زیر دو دختر بچه ناز و خوشگل فلسطینی که چفیه عربی بر شانه دارند ,  از عابران می خواهند که آنها را بعنوان تروریست بغل کنند ! این دو بچه با این کار درس بزرگی به یهودیان اسرائیل میدهند , یهودیانی که به اسم دفاع مشروع بیش از هزار زن و کودک را به اسم تروریست قلع و قم کردند و به خودشان می بالند که یهودی هستند ... ! 
...