حق مسلم ما

خرداد ۲۶، ۱۳۹۳

خاک برسرمون با این حکومت و اسلام و جمهوری مون

در کشوری که زنانش برای ورود به ورزشگاه و تماشای والیبال یا فوتبال باید با لباس تیم حریف به ورزشگاه بیایند , نه اثری از جمهوری است و نه اثری از دموکراسی آنچه از همه بیشتر به ذهن می آید رژیم اسلامی و فرهنگ منحوس 1500 ساله دیکتاتوری دینی است . هر جا نشانی از دین و مخصوصا اسلام باشد , دیکتاتوری و جنایت علیه انسانیت میدرخشد .
به حق که دین افیون ملتها , اسلام افعی ادیان و شیعه اژدر است .

روز گذشته تعدادی از زنان ایرانی برای ورود به ورزشگاه دست به ابتکار جالبی زدند و با پرچم و پیراهن برزیل به راحتی وارد ورزشگاه شدند! یکی از این دختران به خبرنگار ایسنا گفت: به این دلیل که اجازه ورود نداشتیم، سعی می‌کنیم با پوشش برزیلی وارد سالن شویم!