حق مسلم ما

خرداد ۲۵، ۱۳۹۳

پیش بینی نتیجه بازیهای ایران در جام جهانی از نگاه کفاشیان


با غیرت بچه های تیم ملی بازی با نیجریه را با تفاضل گل خوب می بریم  و به عنوان تیم‌ دوم بعد از پیروزی بر بوسنی و هرزگوین میریم بالا و به دور دوم صعود میکنیم  بعد با درایت سرمربی وقدرت تمام  فرانسه را هم شکست می‌دهیم بازی بعدی به آلمان می‌خوریم حذف میشیم بعد از خواب میپریم !