حق مسلم ما

خرداد ۲۶، ۱۳۹۳

عقابهای مغرور و پلنگهای محبوس در برزیل مساوی شدند

خوب نبودیم ولی مساوی هم برای ما بد نیست