حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۳

آزادی یواشکی ولی امر مسلمین جهان این شکلی است !

ایول 

برنامه روزانه ولی فقیه شیعه
هشت ساعت خردن و خوابیدن و گشنی کردن , هشت ساعت آزادی یواشکی دارد , هشت ساعت هم به ساخت بمب اتم و انهدام اسرائیل و دشمن دشمن می پردازد