حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۳

سید علی خامنه ای با ارسال عکس و کامنت به کمپین "آزادی‌های یواشکی زنان در ایران" پیوست !

اجرکم عند الله
قال سید علی : این عسکها دیدن داره , دشمن نبینه ........... ما رکورد زدیم