حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۳

بخاطر مقام معظم رهبری , 14 بار زایمان میکنم


تا جمعیت خواهران پاچه خوار عمارت النساء کم نشود

الهام چرخنده در حال گرفتن هدیه ارسالی مقام معظم رهبری
تکبیر


وی به تازگی از همسر هنرمند خود فرشید نوابی جدا شده است , ظاهرا ارتباط الهام چرخنده با یک طلبه نزدیک به بیت رهبری موجب این جدایی گردیده است .