حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۳

لطفا بمیر

بسیجی بیشعور , ولایتمدار احمق , اصولگرای تروریست ... اگه بمیرم مادر آقاتون جمعیت هفتاد میلیونی را 150 میلیون میکند ؟

لطفا بمیر مادرم , لطفا بمیر خواهرم , لطفا بمیر دخترم , لطفا بمیر همسرم