حق مسلم ما

اسفند ۱۰، ۱۳۹۲

قسم حضرت عباس یا دم خروس ؟

منابع خبری ایران میگن سربازان ربوده شده آزاد شدند , اما نه تصویری از آنها منتشر کردند نه یک ویدیوی کوتاه ... همزمان فرقه ضاله و تروریستی جیش القتل ( دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی که نه بلوچ هستند و نه سیستانی بلکه تبعه عربستان و امارات هستند) در توئیتر خودشون با الفبای عربستان سعودی نوشته اند مرزبانان ایرانی آزاد نشده اند . حالا ما قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را .....


اگر خبر آزادی دروغ در بیاد که بار دیگر باید فاتحه نیروهای نظامی و اطلاعاتی ایران و پاکستان را خواند و اگر خبر درست باشد ضمن خوشحالی و تشکر از دولت و مردم پاکستان باید به پادشاه سعودی گفت بیلاخ !!!!