حق مسلم ما

اسفند ۰۹، ۱۳۹۲

مبارزه با بد حجابی یا تجاوز جنسی شرعی به دختر 18 ساله ؟

این روزها آمار خودکشی زنان جوان در سراسر کشور بصورت تصاعدی رو به افزایش است . بر اساس تحقیقات انجام شده در پایان نامه یک دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه طباطبایی تهران . حدود 87 درصد دختران جوانی که به دلایل گوناگون  در سنین 16 تا 26 سال دست به خودکشی زده اند , حد اقل یکبار در طول عمرشان گرفتار گشت ارشاد شده اند , و 61 درصد خودکشی کردگان حداقل یک شب یا بیشتر را در بازداشتگاههای نیروی انتظامی سپری کرده اند .
جالب این است که 67 درصد خودکشی کردگان در یکسال منتهی به مرگ , توسط گشت ارشاد دستگیر و بعد از بازجویی و... تحویل خانواده هایشان شده اند .
با توجه به مسائل اخلاقی و سرپوش گذاشتن خانواده ها برای حفظ آبرو و... همیشه این مسئله سر به مهر مانده است .
در این پایان نامه آمده بیش از 91 درصد خودکشی کنندگان در خانواده های مذهبی و بسیار مذهبی زندگی میکرده اند و 72 درصد آنها هم پدر و هم مادر داشته اند و حاصل طلاق والدین نبوده اند .
11 درصد این دختران سفر خارج از کشور داشته اند و کمی بیش از 26 درصد این خانواده ها از تلویزیون های ماهواره ای استفاده میکرده اند .
89 درصد خانواده ها اعلام کرده اند که بعید میدانند دخترشان اهل شبگردی و دوست پسر بازی و این چیزها بوده , 93 درصد کشته شدگان مسلمان و شیعه بوده اند .
14 درصد دختران نامزد داشته اند و یا در آستانه نامزدی و بله برون قرار داشته اند , و بصورت رسمی خانواده های آنان نامزد دخترشان را به رسمیت می شناخته اند .


نتیجه : هر کجا دیدید ماموران انتظامی دختری را دستگیر کرده و بداخل خودروی سبز رنگ می برند برای آزادیش آن کاری را بکنید که شایسته یک شیر مرد ایرانی است . شاید فردا خواهر خودتان ....! فیلم گرفتن و گذاشتن روی اینترنت دردی دوا نمیکند .