حق مسلم ما

مرداد ۱۶، ۱۳۹۲

حسین طائب و مجتبی خامنه ای متجاوزین به مردم ایران هستند

حسین طائب رسما و شخصا به ترانه موسوی تجاوز کرد و آنگاه او را سوزاند . مجتبی خامنه ای دستور تیراندازی به ندا و سهراب و هزار نفر دیگر را در تظاهرات خرداد 88 صادر کرده است .