حق مسلم ما

مرداد ۱۵، ۱۳۹۲

پیام بخشی از مردم کوچه بازار اسرائیل برای مردم و رئیس جمهور جدید ایران !

فیلمی از آرزوهای مردم اسراییل برای حسن روحانی . کمپین فیسبوکی اسراییلی ها ما عاشق شما هستیم در پاسخ به کمپین فیسبوکی ایرانی ها ما عاشق شما هستیم