حق مسلم ما

مرداد ۱۴، ۱۳۹۲

حسن ؟؟؟؟ آزادی میرحسین و مهدی پیشکش , ممد رضا کو ؟


حسن روحانی، فهرست وزیران پیشنهادی خود را بلافاصله پس از ادای سوگند در مراسم تحلیف خود به مجلس ایران ارائه کرد. محمد رضا عارف در این لیست نیست . بدون تردید پیروزی حسن کلید نتیجه کناره گیری عارف بود .
 حسن کلید در اولین اقدام خود نشان داد که تدارکاتچی بیت رهبری است و نه رئیس الوزرا ! بنویسیم حسن کلید , بخوانیم حسن نامرد