حق مسلم ما

تیر ۱۴، ۱۳۹۲

تصاویری از مردم مصر بعد از سقوط دولت خودکامه اسلامی ( مرسی )