حق مسلم ما

تیر ۱۳، ۱۳۹۲

شادی مجریان و کارکنان تلویزیونی مصر پس از سقوط محمد مرسی

برخی کارشناسان , حمایت نیروهای نظامی  از مردم مصر برای برکناری محمد مرسی اسلامی را کودتا می دانند . اما خیلی جالب است که مجریان و گزارشگران تلویزیونی مصر بدینگونه خوشحالی میکنند . تا آنجا که ما بیاد داریم بعد کودتا در پاکستان و لیبی مجریان تلویزیونی خیلی مغبون و گرفته بود . حتی بعد از کودتای سپاه پاسداران در خرداد 88 ایران چهره های بسیاری از مجریان تلویزیونی را به هم ریخته بود . اگه کودتا بوده چرا اینقدر مردم مصر خوشحالی میکنند ؟

محمد مرسی و دولت اخوان المسلمین به تمام مردم دنیا نشان داد که گروههای دینی و احزاب اسلامی قادر به اداره کشور نیستند , حتی کشورهایی که صادر کننده نفت هستند مردمشان در فقر زندگی میکنند . و این یعنی اینکه حکومتهای دینی عرضه و لیاقت حکومت کردن را ندارند , ولو این که بنفش یا سبز یاشند .