حق مسلم ما

تیر ۱۲، ۱۳۹۲

مردم مصر رایشان را پس گرفتند , اما مردم ایران باز هم رای دادند

مردم مصر بعد از یکسال رای داده شده را پس گرفتند , اما مردم ایران بعد از چهار سال به یک کلید بنفش رای دادند
تفاوت امت ایران و ملت مصر