حق مسلم ما

خرداد ۲۳، ۱۳۹۲

کارکنان تلویزیون فارسی BBC رسما تهدید به ترور شدند .

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران رسما به خانواده های کارکنان بی بی سی ابلاغ کرده است , در صورت عدم استعفای فرزندانتان از تلویزیون بی بی سی فارسی , آنها را در لندن ترور میکنیم .
بدون تردید مسئولیت جانی تمام کارکنان بی بی سی از این پس بر عهده شخص سید علی خامنه ای است و در صورت وقوع هر حادثه ای دولت جمهوری اسلامی و رهبر تروریست آن مسئول خواهند بود .