حق مسلم ما

خرداد ۲۳، ۱۳۹۲

سگ زرد برادر شغال است

آسد علی خامنه ای : به هر کس میخواهید رای دهید . رای دادن از شما , شمارش آرا و اعلام نتیجه از ما
آیا خامنه ای نمیتوانست با یک حکم حکومتی  ،  فرمان ائتلاف دهد تا از میان جلیلی ، ولایتی ، قالیباف و رضایی یک کاندید واحد بیرون اید تا آراء بیشتری را جذب کند ؟ برای او حضور مردم مهم است 
نتیجه انتخابات مهندسی شده و رئیس الوزرا انتخاب شده . برای او روحانی , قالیباف , ولایتی , رضایی  و جلیلی یکی است